ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กิตติยา องอาจสามารถ (กิฟ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 47
อีเมล์ : kittiyaong@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ม.ค. 2561,20:52 น.   หมายเลขไอพี : 58.8.156.37


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล