ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ประพจน์ ตาลปึก (มืด)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 48
อีเมล์ : prapot.tanpeuk@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การยางแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ(
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 67/25แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อย กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 เม.ย. 2561,08:48 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.214.19


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล