ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกสุพรรณิการ์