ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
 
 
คำร้อง - ทำนอง  เอื้อ สุนทรสนาน
 
                 สถานการเรียน สอนเราเพียรเขียน  เพียรคิด  อ่านงาม
                 สุวรรณารามประกาศิตนาม  อร่ามเรืองศรี
                 ศิษย์ของคุณครู  พร้อมเพียรเรียนรู้  ชูศิลป์ศาสตรี
                 บทเรียนเรามี  ถ้าเรียนให้ดี  มีปัญญางาม
 
                 วิชาเชิดศักดิ์ศรีเรานี้สง่า
                 พาให้เกียรติสถาบันเด่นลือนาม
                 เด็กหญิงและชายแม้ใครจะร้ายไฉนก็ตาม
                 สุวรรณารามสร้างคนให้งามมีความดีครัน