ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
o-net ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 517.19 KB 26
เอกสารติว o-net คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 60
กำหนดการวันเปิดโลกอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 86
ตารางเรียน
ตารางเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 400
ตารางเรียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 252
ตารางเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.66 MB 242
ตารางเรียน ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.44 MB 266
ตารางเรียน ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 261
ตารางเรียน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 197