ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562 
โดยเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักใช้สิทธิและรู้จักหน้าที่ของตนเอง
ในการเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อเป็นตัวแทน ในการเป็นผู้นำนักเรียนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนสุวรรณารามให้พัฒนายิ่งขึ้นไป 

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิกที่ลิงก์

http://gg.gg/d2sqd
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2562,03:40   อ่าน 96 ครั้ง