ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศิวาวุฒิ รัตนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0899216631
อีเมล์ : Tle_saon2527@hotmai.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจิณราฎรอำรุง สาขาวิทย์-คณิต
2544 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจิณราฎรอำรุง สาขาวิทย์-คณิต
2551 สาขาดนตรีศึกษา(ไทย) ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2556 ปริญญาโท ศษ.ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2553 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพท.กทม3 ครูอัตราจ้าง
2554-2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ครูผู้ช่วย
2556-2558 โีรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม.7 ครู
2559 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.1 ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล