ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิตติมา ยศเรืองสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0800798059
อีเมล์ : jittima2929@gmail.com
ที่อยู่ :
767/3 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / คณิตศาสตร์
2556 ปริญาโท / บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / การเงินการธนาคาร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูผู่ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล