ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกำธร ผิวหอม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0870304974
อีเมล์ : kamthorn.ph@gmail.com
ที่อยู่ :
207 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ 13 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทั่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2545,พ.ศ.2546-พ.ศ.2553,พ.ศ.2553-พ.ศ.2558,พ.ศ.2558-พ โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร,โรงเรียนศรีวิกรม์,โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ครูผู้สอน,หัวหน้าระดับมัธยม,หัวหน้าฝ่ายปกครองมัธยมปลาย,หัวหน้ากิจกรรม
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล