ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานนิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๙ : การศึกษาความต้องการพัฒนาการบริหารวิชาการของครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
ชื่ออาจารย์ : นายเอกรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,20:49  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๘ : ประวัติและผลงานทางด้านดนตรีของคุณครูสวัสดิ์ สุนิมิตร
ชื่ออาจารย์ : นายเอกรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,20:45  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปก 6
ชื่ออาจารย์ : นางกณิการ์ พัฒรากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2560,07:02  อ่าน 384 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปก 5
ชื่ออาจารย์ : นางกณิการ์ พัฒรากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2560,07:02  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปก 4
ชื่ออาจารย์ : นางกณิการ์ พัฒรากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2560,07:02  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปก 3
ชื่ออาจารย์ : นางกณิการ์ พัฒรากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2560,07:01  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปก 2
ชื่ออาจารย์ : นางกณิการ์ พัฒรากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2560,07:01  อ่าน 280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางกณิการ์ พัฒรากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2560,06:55  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เนื้อเยื่อพืช
ชื่ออาจารย์ : นายธงวุฒิ จันทร์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2559,22:09  อ่าน 301 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ครูอโนชา
ชื่ออาจารย์ : อโนชา อุทุมสกุลรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2559,20:37  อ่าน 517 ครั้ง
รายละเอียด..