ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายเอกรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : eakmisucthai@gmail.com
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,20:49  อ่าน 203 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานนิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๙ : การศึกษาความต้องการพัฒนาการบริหารวิชาการของครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,20:49   อ่าน 203 ครั้ง