ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงานของคุณครู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญหล้า เกตุฉิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2559,12:27  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ส่วนตัว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญหล้า เกตุฉิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2559,09:47  อ่าน 640 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุติมา รอดสุด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,15:21  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : EQ กับการพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,14:25  อ่าน 397 ครั้ง
รายละเอียด..