โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

สัญลักษณ์โรงเรียน

  • ตราสัญลักษณ์ : ภาพจําลองหน้าบันโบสถ์วัดสุวรรณาราม รูปพระนารายณ์ทรงครุฑ

  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสุพรรณิการ์